Paulowiki i wizytacja*

Raport numer jeden Dotyczy ogólnie: eksploracji Ameryki Południowej przez Paulowiki szczegółowo: wizytacji Paulowiki w mieście amazońskim Iquitos Charakterystyka: ściśle tajne Data i miejsce: Iquitos 21 lipca 2015 Niżej podpisany, starszy szeregowy Radosław Paulowiki, odkomenderowany wraz z Bogną P. do wprowadzenia Planu Eksploracji Ameryki przez Paulowiki w Ameryce Południowej, z szacunkiem …