Libańskie wakacje

Pierwsze skojarzenia z Libanem? Hezbollah. Krwawa wojna domowa. Konflikty na tle religijnym. Turyści ginący bez śladu w Dolinie Bekaa. Postanowiliśmy zweryfikować te powierzchowne opinie i udaliśmy się do najmniejszego, najdroższego i najbardziej górzystego kraju Bliskiego Wschodu. O naszej podróży niech opowiedzą zdjęcia: